Poster

Les Funérailles de Papa

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Galerie Alexander Iolas, Parigi 
Firmato 'Niki de St Phalle' (a matita, in basso a destra)
Ed. Sergio Tosi 

1000,00