Poster

Max Ernst (1891-1976)

Galerie Alexandre Iolas, Parigi
67.5 x 52 cm.

L'opera è incorniciata 

700,00

sold out